سرعت شاتر کم - Long Exposure

سرعت شاتر کم - Long Exposure

بازی با چراغ قوه ، عکاس : امیر خسروی

نوردهی طولانی در عکاسی برای ثبت تصویر از عناصری که بازتاب کمتری داشته و در تاریکی قرار دارند مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این نوع عکاسی شاتر زمان درازی را باز بوده و نور وارد دوربین شده و سطح حساس عکاسی را ثبت کامل یک عکسبرداری تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این حالت عناصر ثابت بصورت مات و عناصر در حال حرکت کشیده و محو ثبت می‌شوند.

نوردهی طولانی در روز


در نور روز بخاطر کمیت نور، نوردهی طولانی در حد چند دهم ثانیه و آن هم با بستن حداکثری درجا دیافراکم ممکن است. اگر نودهی‌های بیش از این نیاز باشد، باید برای کاهش نور ورودی به دوربین از فیلترهای کاهنده نور (ND) استفاده شود.

ابزار :
  • سه‌پایه
  • دکلانشور(بیشتر برای دوربینهای آنالوگ کاربرد دارد)
  • ریموت کنترل

منبع : ویکی پدیا